ลูกค้าร้านขายขนมจีน

1. ชื่อร้าน ล้าน มีเส้น บุฟเฟ่

ชื่อเจ้าของ คุณวิจิตร โทร.082-6529787 ที่ตั้ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง